Wetenschappelijke methode

Wetenschappelijke methode

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
[Not supported by viewer]

LITERATUUR

Controle van de onderzoeksvraag

Verdieping van de onderzoeksvraag

 

[Not supported by viewer]

HYPOTHESE

Voorspelling van de mogelijke uitkomst van de onderzoeksvraag

[Not supported by viewer]

TEST

Opstellen van een proef

Uitvoeren van de proef en verzamelen van data

[Not supported by viewer]

ANALYSE

Verwerken van de verzamelde data

Een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag

[Not supported by viewer]

RAPPORT

Het onderzoek wordt in een uniform document samengevat.

<h1>RAPPORT</h1><p>Het onderzoek wordt in een uniform document samengevat.</p>
[Not supported by viewer]

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

[Not supported by viewer]
WETENSCHAPPELIJKE METHODE
<font style="font-size: 28px">WETENSCHAPPELIJKE METHODE</font>