Presentatie: Een grote omwenteling in de menselijke geschiedenis: van overleven naar kwaliteit van leven?

Presentatie: Een grote omwenteling in de menselijke geschiedenis: van overleven naar kwaliteit van leven?

Foto van Em. Prof. Dr. J. Bernheim
Startdatum
Einddatum
Locatie
Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1 8400 Oostende
Prijs
0,00
Inschrijving via:
info@vesaliusinstituut.be
Body

Em. Prof. Dr. Jan Bernheim, oncoloog en ethicus van de VUB, is een pionier van meting van geluk en van levenseindezorg, beide in dienst van kwaliteit van het leven. Hij komt in het Vesaliusinstituut een uiteenzetting geven rond geluk.  (On)geluk is voor hem de maatstaf van wat deugt of niet deugt. Dit illustreert hij aan de hand van controle over en vooruitgang in de kwaliteit van of het levenseinde dankzij palliatieve zorg en euthanasie.

In onderstaand samenvatting schetsen we waarover de presentatie gaat.

We willen dat een wereldbeeld inzicht geeft in de grote vragen van het leven, o.a. wie zijn we, waarvoor leven we, hoe gaan we om met de dood enz.. De godsdiensten, heilige boeken en politieke ideologieën zijn grotendeels gediscrediteerd, en laten leegte achter. Consumentisme, fundamentalismen, postmodernisme zijn vluchtroutes: zij bieden wereldbeelden die gevaarlijk en onwaar zijn. Problematisch is dat we beter weten wat onwaar en schadelijk is dan wat wél deugt en nog steeds lijkt voor velen een wereld zonder God of overstijging kil en troosteloos. Kunnen religies worden vervangen of aangevuld door een wetenschappelijk wereldbeeld?

Een progressief evolutionair wereldbeeld heeft een grote verklarende kracht. Doorheen de hele geschiedenis stond alles in dienst van overleving en voortplanting. Beide worden ons sinds kort vrijwel gegarandeerd. Die motieven hebben afgedaan. Kwantiteit van leven is niet meer wat ons moet drijven, wèl levenskwaliteit. Dienstigheid voor geluksbeleving is de morele maatstaf voor alle dingen geworden.

De spreker zal dit beeld van geluksbeleving tijdens de presentatie illustreren met (1) het voorbeeld van onze recent verworven controle over het levenseinde door palliatieve zorg en euthanasie en (2) door wetenschappelijk onderzoek naar wat volkeren gelukkig of ongelukkig maakt.

Onder de landen blijkt proefondervindelijk dat gezondheid, inkomen, veiligheid, vrijheden, gelijkheid, tolerantie en opleiding samengaan met geluk. Deze voorwaarden worden samengevat in de Universele Verklaring van de Mensenrechten (UVRM). Het respect van de UVRM is een voorwaarde voor geluk.

Het is fascinerend dat wereldwijd al deze kenmerken in objectieve vooruitgang zijn (met weliswaar nog verontwaardigde uitzonderingen). Een progressief evolutionair wereldbeeld is optimistisch en toch realistisch. De professor zal ons trachten te overtuigen dat dit wereldbeeld ook emotioneel evenwaardig aan of zelfs effectiever is dan godsdienstige ervaringen.

 

Op deze Wikipedialink is een beknopte biografie van Dr. Jan Bernheim's succesvolle professionele loopbaan terug te vinden.