The Feynman Lectures on Physics (ENG)

The Feynman Lectures on Physics (ENG)

Richard Feynman, een van de grootste natuurkundigen van de 20ste eeuw heeft het volledige curriculum natuurwetenschappen gegeven. Op deze site vind je de uitgeschreven notities van zijn colleges. Een uiterst interessante reeks lessen waar men toch enkel maanden / jaren zoet mee is.

In grote lijnen behandelt Feyneman 3 grote domeinen van de fysica.

  • Volume 1: Mechanica, straling en warmte (52 hoofdstukken)
  • Volume 2: Elektromagnetisme (42 hoofdstukken)
  • Volume 3: Quantum mechanica (21 hoofdstukken)

Noties van analytische wiskunde (afgeleiden en integralen) is nodig om hier ten volle van te kunnen genieten.