Bush 2021, Science, the Endless Frontier

Bush 2021, Science, the Endless Frontier

cover of the book Science, the endless frontier
Author
Bush
Publisher
Princeton University Press
ISBN
9780691186627

De overwinning van de geallieerden op Duitsland en Japan wordt door de Roosevelt's administratie grotendeels toegeschreven aan de wetenschappelijke, technologische kloof die tijdens de oorlog groeiende in het voordeel van de Verenigde Staten. De atoombom maakte een einde aan de oorlog in de Stille Oceaan. Het gebruik van penicilline zorgde voor een drastische vermindering van dodelijke slachtoffers bij de Amerikaanse soldaten. DDT, waar we nu wel de nefaste gevolgen van ondervonden hebben, heeft voor de oorlog een stabiele en zekere aanvoer van voedsel gezorgd voor het front. 

De toenmalig president van de Verenigde staten, Franklin Roosevelt, was overtuigd dat de ontdekkingen  tijdens WO2 ook in tijden van vrede voor grote positieve veranderingen zouden kunnen zorgen en het leven  van de Amerikanen en de hele wereld in positieve zin zouden kunnen veranderen. Ingenieur Vannevar Bush  werd door hem aangesteld om een visie te ontwikkelen over de toekomst van wetenschappelijk onderzoek en de plaats die de wetenschap moest innemen in de maatschappij. Concreet moest Bush over volgende 4 vragen aan antwoord bieden. 

  1. Hoe kan de wetenschappelijke kennis, ontwikkeld tijdens WO2, gedeeld worden met de wereld. Rekening houdend met de Nationale veiligheid. 
  2. Op welke manier moet de verderzetting van het medisch programma, opgezet tijdens WO2, worden georganiseerd.
  3. Hoe kan de overheid in de toekomst wetenschappelijke organisaties steunen. Welke rol kan en moet de overheid spelen om wetenschappelijk onderzoek maximaal te stimuleren.
  4. Hoe kan wetenschappelijk talent ontdekt en ontwikkeld worden om er zo voor te zorgen dat wetenschappelijk en technologische vooruitgang voor te toekomst gewaarborgd is. 

Het rapport dat in dit boek werd gepubliceerd werd in de heruitgaven van 2021 voorafgegaan door een visie van Rush D. Holt* over de hedendaagse relevantie van het rapport Bush en de noodzakelijke uitbreidingen. 

Holt's conclusie valt samen te vatten in volgende zin:

"... a well-funded and trained cadre of scientific researchers is no substitute for an informed, engaged public."

Hiermee bedoelt hij dat er de afgelopen decenia miljarden euro's geïnvesteerd werden in degelijk succesvol wetenschappelijk onderzoek, maar dat deze investeringen gezorgd hebben voor een zodanig snelle wetenschappelijke evolutie dat er een gevaarlijke kloof ontstaan is tussen de wetenschap en de burger. Gevaarlijk in de zin dat een groot deel van de burgers de wetenschap als een onbegrijpbare autoriteit is gaan beschouwen en hierdoor het vertrouwen in de wetenschap verloren zijn of dreigen te verliezen. Dringende maatregelen om de meerderheid van de burgers meer wetenschapscompetenties bij te brengen is broodnodig.   

*Holt is emeritus CEO van The American Association for the Advancement of Science. De overkoepelende organisatie ter bevordering van wetenschappen die op basis van het rapport Bush werd opgericht. Holt was ook 16 jaar federaal volksvertegenwoordiger in de VS.