TOOL: Klanken schrijven

TOOL: Klanken schrijven

Deze tool kan gebruikt worden bij de taalmethode "Schrijf". De tool kan al dan niet willekeurige woorden genereren die rekening houden met de basisklanken uit onze Nederlandse taal. Als je wil testen of een leerling de phonemen onder de knie heeft kan je deze tool gebruiken om de gepaste woorden te genereren.

Wat is de methode "Schrijf"?

De methode 'Schrijf', een schrijfmethode gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat door prof. Erik Moonen (UHasselt) wordt geleid, beschrijft het belang van het leren schrijven van fonemen. Fonemen zijn de basisklanken waaruit een taal bestaat. Erik Moonen toont aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat dyslexie een aandoening is die gevoed wordt door verkeerd onderricht. Kinderen die op de juiste manier leren lezen en schrijven zouden "nooit" dyslectisch mogen worden. Daarnaast zou aan de hand van de methode "Schrijf" dyslexie verholpen kunnen worden. Meer informatie over deze methode kan je terugvinden op de website www.alfabetcode.be. Ook zijn hierover al enkele boeken verschenen. "Dwaalspoor Dyslexie" en meer recent "Exit Dyslexie".  

Over de tool

Deze tool werd oorspronkelijk ontwikkeld om een vader te helpen bij het testen van de kennis van fonemen bij zijn kind.

Deze tool biedt maar een kleine ondersteuning in de eerste fase van de methode "Schrijf" en werd zelf niet wetenschappelijk getest.. In de toekomst zullen we deze tool verder uitbreiden.

Alle informatie, tips en ondersteuning is steeds welkom.