De lessen uit de pandemie uit Science 1919 door A. Soper Hoofdchirurg van het Amerikaans leger.

verpleegsters tijdens de Spaanse griep maken maskers

Om het artikel te begrijpen is geschiedkundige context over de Spaanse griep op zijn plaats. Ten eerste, het belangrijkste cijfer, de dodentol. Deze was tijdens de periode 1918-1919 enorm. Later bleek dat er tussen de 20 miljoen en 100 miljoen slachtoffers waren. Ter vergelijking, de eerste wereldoorlog telde er ‘maar‘ 20 miljoen.

Why Trust Science

afbeelding cover boek why trust science

In "Why Trust Science" poogt Noami Oreskes ons een antwoord te bieden op de vragen: "Mogen we de wetenschappen vertrouwen" en "Welke voorwaarden zijn er gesteld aan dit vertrouwen". Het is haar antwoord op de "post-truth" wereld van Donald Trump, Boris Johnson, Victor Orban, ea.  De "post-truth" wereld is de wereld waar er vanuit wordt gegaan dat wetenschappelijk onderzoek en in het verlengde de mogelijkheid van de wetenschap bij kennisontwikkeling, niet legitiemer is dan andere instanties die poneren een beeld te scheppen van de werkelijkheid. 

Elemental

elemental book cover

Een van de oudste en nog steeds open vragen in de filosofie is: "Wie zijn we". Deze vraag is de start van een leuke avond, zorgt vaak voor nieuwe vragen, maar duidelijke antwoorden komen er nooit. De vraag "Wat zijn we?" is daarentegen ook zeer interessanter en valt op verschillende niveaus te beantwoorden.