Het Museum van de Twijfel

Cover boek "Het Museum van de Twijfel"
Het Gent's Universitietsmuseum kreeg enkele jaren geleden een volledige make-over. In plaats van voor een veilig, gekend museummodel te kiezen, koos Marjan Doom, Curator en directeur van het museum voor een design dat meer focust op de wetenschappelijke methode dan op de producten die deze methode heeft voortgebracht.

Bush 2021, Science, the Endless Frontier

cover of the book Science, the endless frontier

De overwinning van de geallieerden op Duitsland en Japan wordt door de Roosevelt's administratie grotendeels toegeschreven aan de wetenschappelijke, technologische kloof die tijdens de oorlog groeiende in het voordeel van de Verenigde Staten. De atoombom maakte een einde aan de oorlog in de Stille Oceaan. Het gebruik van penicilline zorgde voor een drastische vermindering van dodelijke slachtoffers bij de Amerikaanse soldaten. DDT, waar we nu wel de nefaste gevolgen van ondervonden hebben, heeft voor de oorlog een stabiele en zekere aanvoer van voedsel gezorgd voor het front. 

Le Prince Quantique

Cover book le Prince Quantique

Een man strand op een eiland in een ander universum. Als 'boorling' in deze wereld gaat hij op zoek naar de mechanismen waaruit dit eiland is opgebouwd. Door zijn kennis van kwantummechanismen is hij in staat deze wereld te begrijpen. Slaagt hij er echter in zijn plaats te vinden in deze wereld, met andere woorden, slaagt hij erin zichzelf te (her)ontdekken. 

Wat is leven?

cover van het boek "wat is leven"
De taak van een wetenschapper is om kennis bloot te leggen en deze zo te ordenen dat andere wetenschappers in de toekomst erop verder kunnen bouwen, door de kennis uit te breiden, te verdiepen of door belangrijke relaties te beschrijven tussen reeds bestaande kennis. In dit boek biedt de auteur, Nobelprijswinnaar Paul Nurse, ons een prachtige mindmap (figuur 1) van zijn wetenschappelijk domein, de biologie.

Extraterrestrial

Cover Extraterrestrial
19 oktober 2017 is de dag dat voor het eerst een object vreemd aan ons zonnestelsel in ons zonnestelsel wordt waargenomen. Het object kreeg de naam 1I/2017U1 of Oumuamua. Wat deze ontmoeting nog interessanter maakt  is dat het object zich niet zoals verwacht gedroeg. Avi Loeb, een big shot van de Astronomieafdeling van Harvard University stelt tegen de consensus in volgende onderzoeksvraag: "Stel dat dit ons eerste contact is met buitenaardse leven/technologie. Wat moet we als mensheid met deze informatie doen? Welk gevolg moeten we hieraan geven?

Science Fictions

Book Cover Science Fictions

Een groot deel van de kennis in onze moderne westerse wereld steunt op wetenschappelijk onderzoek. We steunen en vertrouwen op dat onderzoek omdat de wetenschappelijk methode "by design", objectief, belangeloos en onbevooroordeeld is. Het is door de wetenschap dat mensen naar de maan reisden; de gezondheidszorg er enorm op vooruit is gegaan, we de wereld rondreizen in minder dan 48 uur en het is door diezelfde wetenschap dat de welvaart vrijwel over de hele wereld verbeterd is. Maar "Something is Rotten in the state of Danmark".

TOOL: Klanken schrijven

Deze tool kan gebruikt worden bij de taalmethode "Schrijf". De tool kan al dan niet willekeurige woorden genereren die rekening houden met de basisklanken uit onze Nederlandse taal. Als je wil testen of een leerling de phonemen onder de knie heeft kan je deze tool gebruiken om de gepaste woorden te genereren.

TOOL: Zelfmonitoringtool

Om kinderen bewust te maken van hun gedrag kan het goed zijn een checklist te maken van hun aandachtspunten. Deze tool helpt ouders en begeleiders om een dergelijke checklist op te stellen. 

Sleep de verschillende aandachtpunten naar de rechterkolom of maak zelf aandachtpunten en print een overzichtformulier van deze punten af. Het kind kan op een eenvoudige manier zichzelf evalueren.