TOOL: Klanken schrijven

Deze tool kan gebruikt worden bij de taalmethode "Schrijf". De tool kan al dan niet willekeurige woorden genereren die rekening houden met de basisklanken uit onze Nederlandse taal. Als je wil testen of een leerling de phonemen onder de knie heeft kan je deze tool gebruiken om de gepaste woorden te genereren.

TOOL: Zelfmonitoringtool

Om kinderen bewust te maken van hun gedrag kan het goed zijn een checklist te maken van hun aandachtspunten. Deze tool helpt ouders en begeleiders om een dergelijke checklist op te stellen. 

Sleep de verschillende aandachtpunten naar de rechterkolom of maak zelf aandachtpunten en print een overzichtformulier van deze punten af. Het kind kan op een eenvoudige manier zichzelf evalueren. 

De lessen uit de pandemie uit Science 1919 door A. Soper Hoofdchirurg van het Amerikaans leger.

verpleegsters tijdens de Spaanse griep maken maskers

Om het artikel te begrijpen is geschiedkundige context over de Spaanse griep op zijn plaats. Ten eerste, het belangrijkste cijfer, de dodentol. Deze was tijdens de periode 1918-1919 enorm. Later bleek dat er tussen de 20 miljoen en 100 miljoen slachtoffers waren. Ter vergelijking, de eerste wereldoorlog telde er ‘maar‘ 20 miljoen.

Why Trust Science

afbeelding cover boek why trust science

In "Why Trust Science" poogt Noami Oreskes ons een antwoord te bieden op de vragen: "Mogen we de wetenschappen vertrouwen" en "Welke voorwaarden zijn er gesteld aan dit vertrouwen". Het is haar antwoord op de "post-truth" wereld van Donald Trump, Boris Johnson, Victor Orban, ea.  De "post-truth" wereld is de wereld waar er vanuit wordt gegaan dat wetenschappelijk onderzoek en in het verlengde de mogelijkheid van de wetenschap bij kennisontwikkeling, niet legitiemer is dan andere instanties die poneren een beeld te scheppen van de werkelijkheid. 

Elemental

elemental book cover

Een van de oudste en nog steeds open vragen in de filosofie is: "Wie zijn we". Deze vraag is de start van een leuke avond, zorgt vaak voor nieuwe vragen, maar duidelijke antwoorden komen er nooit. De vraag "Wat zijn we?" is daarentegen ook zeer interessanter en valt op verschillende niveaus te beantwoorden.